سامانه رفاه پیشخوان دولت
پرداخت قبوض آب ،برق ،گاز ،تلفن و تلفن همراه
کاربران گرامی به اطلاع می رساند دسترسی به سامانه از ساعت 13:30 پنجشنبه مورخ 5 تیر 93 لغایت 8 صبح شنبه 7 تیر ماه 93 مقدور نمی باشد.